การเพิ่มปริมาณอาหารมีทั้งข้อดีข้อเสีย

ข้อดีข้อเสีย

คุณจะกินข้าวโพดคั่วเก่าค้างเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้ามีข้าวโพดที่ว่านั้นจำนวนมาก

ไบรอัน แวนวิงก์และจุนยอน คิม นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนล กล่าว

ถ้ามีอาหารมากขึ้นคนเราก็จะกินมากตามไปด้วย ไม่ว่ารสชาติจะแย่ขนาดไหน

การเพิ่มปริมาณอาหารมีทั้งข้อดีข้อเสีย

http://poseidon.voicetv.co.th/

ทั้งคู่พบว่าคนที่ไปชมภาพยนตร์กินข้างโพดคั่วเก่าจากถังขนาดใหญ่

มากกว่าคนกินขนาดกลางถึงร้อยละ 34

และเมื่อให้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันกินข้าวโพดคั่วใหม่ๆ

ปรากฎว่ามีคนกินข้าวโพดคั่วขนาดใหญ่มากกว่าขนาดกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 45

ดูเหมือนขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เรากินมากเกินไปแม้เราจะไม่ชอบอาหารดังกล่าวนักก็ตาม

แต่ก็ใช่ว่าจะมีข้อเสีย

นักวิจัยแนะว่า ปริมาณอาหารสามารถช่วยเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ชวนให้กินได้

ตัวอย่างเช่น การใส่แครอตสดในชามเล็กๆแลดูดี

แต่การจัดจำนวนมากขึ้น  ลงในชามใหญ่จะยิ่งเพิ่มความน่ากิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>