ไหว้พระทำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปราณสถานที่เก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย

Trip นี้ ไหว้พระ ทำบุญ ที่เมืองเก่าแก่ของไทย “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  เป็นเหมืองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอย่างมาก

 

วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ไหว้พระทำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย

IMG_0643

IMG_0648

IMG_0652

IMG_0664

IMG_0670

 

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

IMG_0688

IMG_0680

IMG_0687

IMG_2963

IMG_0694

วัดพุทไธศวรรย์

IMG_0697

IMG_0704

IMG_0709

IMG_0716

IMG_0718

IMG_0725

ทำบุญวันนี้รู้สึกอิ่มบุญ  อิ่มใจ กับการไหว้พระทำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>