ไหว้พระทำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปราณสถานที่เก่าแก่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย

Trip นี้ ไหว้พระ ทำบุญ ที่เมืองเก่าแก่ของไทย “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  เป็นเหมืองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามอย่างมาก

 

วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ไหว้พระทำบุญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย
(more…)

Read More