DSC04707

จันทบุรี หาดเจ้าหลาว & ระยอง เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

ลั้นลาช่วงวันหยุดยาว  เที่ยว จันทบุรี หาดเจ้าหลาว & ระยอง เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน  ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557  ช่วงนี้ ทายฝน ฟ้า อากาศไม่ถูก  จะฝน หรือ จะร้อน แล้วแต่โชคค่ะ

(more…)

Read More