โรคเก๊าและการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคเก๊า

โรคเก๊า คือ โรคที่เกิดจากภาวะที่กรดยูริคในเลือดมีปริมาณสูงเกินไป เกินกว่าที่จะสามารถอยู่ในเลือดในรูปสารละลายได้ จึงมีการตกตะกอนสะสมอยู่ตามที่ต่างๆ เช่นตกตะกอนภายในข้อ กระดูก หัวแม่-เท้า เป็นต้น โดยเฉพาะในที่ที่มีอากาศเย็นกว่าบริเวณอื่น เช่น ตามข้อ ทำให้ข้ออักเสบ หรือ ตามศอก หลังเท้า หลังมือ ทำให้เกิดปุ้มก้อนเกิดขึ้น

โรคเก๊าและการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคเก๊า (more…)

Read More